Kına elbisesi ve Bindalı


Kına elbisesi ve Bindalı

Dikebilce?im her?eyi, kesinlikle haz?r alm?yorum. Bindal?y?da kiralamak istemedim ve k?z?mda kals?n diye diktim.

Kına elbisesi ve Bindalı Kına elbisesi ve Bindalı

Elbisemin yakas?ndaki g�p�rler gelinlik kuma??mdan kalm??t?. Yaka olarak de?erlendirdim.

Kına elbisesi ve Bindalı Kına elbisesi ve Bindalı

K?na yak?l?rken k?z?m bindall? bende k?yafet de?i?tirdim :)

Kına elbisesi ve Bindalı

B�y�k bir zevkle dikti?im K?na k?yafetlerimiz

Kına elbisesi ve Bindalı Kına elbisesi ve Bindalı Kına elbisesi ve Bindalı Kına elbisesi ve Bindalı