giysi kalıpları-2

giysi kalıpları-2i?inize yarayaca??n? d�?�nd�?�m birka� giysi kal?b?n? daha sizlerle payla??yorum.i?inize yarayaca??n? umar?m. bele oturan geni? etekli kuplu bir kal?p ar?yor ve bulam?yorsunuz, bende bulam?yurun. ama bu �izimlerle kendime g�re bir kal?p uydurdum. elimdeki bir elbise kal?b?n? baz ald?m onun �zerinde de?i?iklikler yapt?m ?imdilik te?el a?amas?nda bitince hala resinin �ekilmesini bekeleyen di?er giysilerim gibi s?raya girecek : ) …

giysi kalıpları-2giysi kalıpları-2