Deri Salon Takımı

Deri Salon Takımı

Deri Salon Takımı
Beyaz i? �rne?i ile beyaz �zerine kahverengi deriyle yap?lm??t?r.
Masa ?�men tablosu

Deri Salon Takımı

Beyaz i?i �rne?ini derinin �zerine kopye edip oyulmas? gereken yerlerden oyuyorsunuz. Deri �zerine yap??t?r?p, kenarlar?n? ayakkab? saya diki? makinesiyle diktiriyorsunuz.

Deri Salon Takımı

yak?ndan g�r�n�m�

Deri Salon Takımı

Deri Salon Takımı

Deri Salon Takımı

Deri Salon Takımı
Deri Salon Takımı

Beyaz i? �rne?i ile kahverengi �zerine beyaz deriyle yap?lm??t?r. ta?larla s�slenmi?tir.

Deri Salon Takımı

G�m�?l�?�n i�ine de deri �zerine sadece deri kenar oyma ile yapt?m.

Deri Salon Takımı
Deri Salon Takımı

Temizli?i bak?m?ndan siline bilindi?inden �ok kullan??l? bir tak?m. Can?m k?z?m?n �ok severek kulland??? bu tak?m? iyi g�nlerde kullanmas?n? diliyorum.